ĐẶT HÀNG QUA FANPAGE HOẶC SHOPEE ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐƠN HÀNG SỚM NHẤT

Colman’s Beef Casserole

59.000 VNĐ

Ingredients (Serves 4)

1 sachet Colman’s Beef Casserole Seasoning Mix
1 tbsp vegetable oil
450g lean braising steak, cubed
2 medium onions, sliced
3 carrots, sliced
425ml cold water

Call Now Button