NƯỚC HOA NỮ P.S LOVE NOIR CỦA HÃNG PRIMARK

Liên hệ

Nhóm nước hoa: Hương phương đông

Giới tính: Nữ

Độ lưu hương: Tạm ổn – 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Hết hàng